Eliche Radice

Flag of Italy

100% Sản phẩm của Ý

100% Italian products

ER-logo.png

CHÂN VỊT—TRỤC TRUYỀN —Ổ ĐỠ—CHÂN VỊT VỚI VÒI PHUN—BÁNH LÁI—THANH GIẰNG

PROPELLERS—SHAFT LINES—SHAFT BEARINGS—PROPELLERS & NOZZLE—RUDDERS—STRUTS

Eliche Radice được thành lập vào đầu thế kỷ trước (năm 1919). Công ty được đặt tại Ý và được phát triển trên 50.000 m2, trong đó 15.000 m2 là nhà xưởng. Xưởng đúc Eliche Radice (công suất 600 tấn hàng năm) là kết quả của sự phát triển công nghệ liên tục, một sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh nghiệm và nghiên cứu, những yếu tố cần thiết để đạt được kết quả tích cực. Trong 100 năm hoạt động, hầu hết các vấn đề về động cơ nói chung, và cụ thể hơn là những vấn đề liên quan đến chân vịt, họ đã phải đối mặt giải quyết và chứng minh bằng sự hài lòng của khách hàng từ các lĩnh vực hải quân đa dạng nhất.

Một loạt các sản phẩm mà Eliche Radice có thể cung cấp không chỉ bao gồm các loại chân vịt, mà còn các thành phần khác nhau của toàn bộ hệ thống động lực bắt đầu từ mặt bích khớp nối hộp số đến bánh lái. Lực kéo hoặc lực đẩy FPP, cho các hệ thống cơ động, chân vịt và trục cho chân vịt CP, trục chân vịt và giá đỡ tương đối, vòng đệm, vòi phun cố định hoặc định hướng, vòng bi và bánh lái được bôi trơn bằng nước. Đối với cánh quạt monoblock, đường kính tối đa là 4 mét hoặc 4 tấn trọng lượng, trong khi đối với trục chân vịt, chiều dài tối đa là 12 mét với đường kính 250 mm. Những sản phẩm tiêu chuẩn thường có sẵn trong kho, còn các sản phẩm khác được làm độc quyền theo thông số kỹ thuật của khách hàng. Các giai đoạn sản xuất khác nhau từ mô hình hóa đến thành phẩm đều được thực hiện tại nhà máy và điều này, bên cạnh việc đơn giản hóa các giai đoạn kiểm soát, cũng mang đến một lịch trình giao hàng đúng thời gian. Quy trình sản xuất tại Eliche Radice được đánh dấu bằng việc tuân thủ hai tiêu chí: hiệu quả và chất lượng; cuối cùng, quan trọng nhất là họ đã đầu tư một dây chuyền sản xuất hoàn toàn robot hóa.

Eliche Radice was founded at the beginning of the last century (in 1919). The company is located in Italy and is developed over 50,000 m² surface, of which 15,000 m² are sheltered workshops. The Eliche Radice foundry (600 tonnes annual capacity) it is the result of a continuous technological evolution, a perfect match between experience and research, the essential factors to achieve positive results. In 100 years of activity almost all the problems of propulsion in general, and more specifically those related to the propellers, have been faced and solved to the proven satisfaction of our customers from the most varied naval sectors.

The range of products which Eliche Radice is able to provide includes not only the propellers, but also the different components of the whole propulsion system starting from the gearbox coupling flange to the rudder. Traction or propulsive FPP, for manoeuvring systems, blades and hubs for CP propellers, propeller shafts and relative brackets, seals, fixed or directional nozzles, hydro lubricated bearings and rudders. For the monoblock propellers the maximum diameter is 4 metres or 4 tons of weight, while for the propeller shafts the maximum length is 12 meters with 250 mms diameter. Standard products are normally available from stock while others are exclusively planned according to the customer’s specifications. The various production phases from modelling to the finished product are all carried out in house and this, besides simplifying the control phases, also allows a punctual delivery schedule. The whole production process at Eliche Radice is marked by the observance of two criteria: efficiency and quality; to this end important investments have been made such as the realization of some completely robotized production lines.

ER1.png
ER2.png

Chân vịt lưỡi gấp

Folding blades propellers

Đường kính từ 13 đến 20” (330 đến 508 mm)

Diameter from 13 to 20” (330 to 508 mm)

Propeller foldable.png

Chân vịt có vòi phun

Propeller with nozzles

 

Propeller-nozzle.png
Dowload Catalogue

Phốt trục

Axial shaft seals

Đường kính trục từ 45 đến 105 mm

Shaft diameter from 45 to 105 mm

Seal.png

Ổ trục

Shaft bearings

Đường kính từ 20 đến  205 mm

Diameters from 20 to 205 mm

Bearings.png

Chân vịt nhôm cho Stern Drive

Aluminium propellers for Stern Drive

2 và 3 lưỡi; đường kính từ 14 từ 19” (356 đến 483 mm)

2 and 3 blades; diameter from 14 to 19” (356 to 483 mm)

Propeller aluminum.png

Trọn bộ trục truyền chân vịt

Complete propeller shaft lines

Chiều dài lên đến 12 m; đường kính lên đến 250 mm

Length up to 12 m; diameter up to 250 mm

Shaft.png

Thanh giằng trục

Struts

Đường kính trục từ 25 đến 205 mm

Shaft diameter from 25 to 205 mm

Strut.png

Chân vịt bằng đồng

Bronze propellers

Đường kính lên đến 4000 mm

Diameter up to 4000 mm

Propeller bronze.png

Ống bao trục chân vịt

Stern tubes

Đường kính trục từ 25 từ đến 205 mm

Shaft diameter from 25 to 205 mm

Sterntube.png

Bánh lái

Rudders

Mô-men lái từ 400 đến 12500 Nm

Steering torque from 400 to 12500 Nm

Rudders.png
ER Referneces.JPG
ER Brochure.JPG
Thông tin và yêu cầu  /  Info and requests