Gianneschi Pumps & Blowers

Flag of Italy

100% Sản phẩm của Ý

100% Italian products

Gianneschi_logo_800x118.png

MÁY BƠM—QUẠT THÔNG GIÓ– MÁY NÉN KHÍ

PUMPS—FAN & BLOWERS—AIR COMPRESSORS

Được thành lập vào năm 1969, Gianneschi Pump and Blowers là công ty quan trọng dẫn đầu thị trường trong ngành kinh doanh hàng hải quốc tế chuyên cung cấp máy bơm và quạt thông gió cho các loại du thuyền sang trọng, thuyền thương mại và thuyền quân đội nhỏ từ 12 đến 120 mét theo chiều dài. Gần đây, công ty đã giới thiệu các sản phẩm và giải pháp phù hợp cho các lĩnh vực khác như hệ thống xử lý, lưu thông và làm mát.

Kinh nghiệm có được trong tất cả những năm qua cho phép chúng tôi thiết kế các sản phẩm và chức năng hoàn chỉnh, đầu tư nghiên cứu  và sản xuất ra những sản phẩm có thể dễ dàng cài đặt và chất lượng cao.

Chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm riêng lẻ hoặc trọn bộ máy bơm, hệ thống áp lực nước, quạt thông gió, máy nước nóng, động cơ máy bơm, máy nén khí và bộ giảm chấn.

Bộ phận kỹ thuật của chúng tôi không ngừng nghiên cứu và phát triển các giải pháp tiên tiến và công nghệ để có một kết hợp hoàn hảo với môi trường biển.

Tất cả các sản phẩm được sản xuất đều được kiểm tra riêng và sau khi kiểm soát chặt chẽ  mới giao cho khách hàng. Mỗi sản phẩm có một số sê-ri cụ thể riêng để tìm ra tất cả các thành phần được sử dụng trong các giai đoạn sản xuất cũng như bất kỳ phụ tùng thay thế trong mọi thời điểm cần thiết.

Trong công ty, tất cả các thử nghiệm được thực hiện đều tuân theo các quy định hiện hành của cục đăng kiểm tàu thuyền. Công ty hoạt động theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

Established in 1969, Gianneschi Pumps and Blowers is an important market leader in the international marine business supplying pumps and blowers for luxury boats, work boats, and small military units from 12 to 120 meters in lenght. Recently, the company has introduced products and solutions suitable for other areas such as treatment systems, circulation, and cooling.

 The experience gained during all of these years allows us to design complete solutions and functionality that are a good investment in terms of ease of installation and product quality.
 We can provide individual products or complete packages of pumps, water pressure systems, blowers, water heaters, engine pumps, air compressors, and dampers.

 Our technical department is constantly studying and developing innovative and technologically advanced solutions for a perfect match to the marine environment.

 All products manufactured are tested individually and only after strict controls are delivered to the customer. Each product is associated with a specific serial number that allows in every moment to figure out all components used in the production stages as well as any spare parts.
 Within the company, all performing tests are in accordance with the applicable regulations of the major shipping registers. The company operates according to ISO 9001: 2015.

Gianneschi_1.jpg
Gianneschi_2.JPG

MÁY BƠM  /  PUMPS

01-1 ACB61G.JPG
02-1 ACM.JPG
03-1 MBMA.JPG
04-1 Hand.JPG
05-1 MVG.JPG
06-1 CB.JPG
01-2 ACB331.JPG
02-2 BMA-S.JPG
03-2 Gigetta.JPG
04-2 IN-FQ.JPG
05-2 MVI.JPG
06-2 Ecoinox.JPG
01-3 ACB531.JPG
02-3 BMA-G.JPG
03-3 SUB.JPG
04-3 PQ-FQB.JPG
05-3 VAT.JPG
06-3 Refueling.JPG
01-4 CP.JPG
02-4 BMA-M.JPG
03-4 ZBDR.JPG
04-4 Oil System.JPG
05-4 CVR.JPG
06-4 Hose reel.JPG

BỘ ÁP LỰC NƯỚC /  WATER PRESSURE SET

07-1 Control pump system.JPG
07-2 Ecoinox.JPG
07-3 Group ecoinox.JPG
07-4 Idromini.JPG
07-5 Idromini ecoinox.JPG
07-6 Group ecoinox.JPG
07-7 Tanks.JPG

QUẠT THÔNG GIÓ /  FAN & BLOWERS

08-1 ELL.JPG
08-4 C.JPG
08-2 ELL-AP.JPG
08-3 EL SR.JPG
09-1 VCR.JPG
09-2 Smoke damper.JPG
09-3 Fire damper.JPG
09-4 Control.JPG
10-1 Mist filter.JPG
10-2 Silencer.JPG

HỆ THỐNG KHÍ NÉN /  COMPRESSED AIR SYSTEMS

11-1 Compressor.JPG
11-2 Receiver.JPG
11-3 Dryer.JPG
Thông tin và yêu cầu  /  Info and requests