Marsili

Flag of Italy

100% Sản phẩm của Ý

100% Italian products

marsili-logo.jpeg

HỆ THỐNG BÁNH LÁI THỦY LỰC

HYDRAULIC STEERING SYSTEMS

Được thành lập vào năm 1957, Marsili Aldo & C. S.r.l. là một công ty gia đình, một nhà sản xuất xi lanh thủy lực, bơm trợ lực thủy lực và gói năng lượng điện cho các loại Hệ thống lái thủy lực sau đây:

  • Hệ thống thủy lực thủ công

  • Hệ thống thủy lực điện

  • Hệ thống hỗ trợ Servo với Orbitrol

  • Hệ thống hỗ trợ Servo thủy lực

  • Hệ thống hỗ trợ Servo điện tử

Chất lượng và độ bền của Hệ thống bánh lái Marsili đã được công nhận trên toàn thế giới.

Công ty Marsili có thể cung cấp hệ thống bánh lái cho các tàu từ 5m đến hơn 90m như: tàu kéo, phà, xà lan, crew boats, thuyền pilot, thuyền đánh cá, thuyền chở khách, thuyền máy, thuyền buồm, tàu quân sự, v.v.

Sự linh hoạt của công ty đã giúp chúng tôi sản xuất các hệ thống có thể tùy chỉnh và dành thời gian nghiên cứu theo ngữ cảnh, những phản hồi  quan trọng từ khách hàng của chúng tôi sau khi sử dụng.

Established in 1957,  the Marsili Aldo & C. S.r.l. is a family run business, and are manufacturers of hydraulic cylinders, hydraulic helm pumps and electric power packs for the following types of Hydraulic Steering Systems:

  • Manual Hydraulic Systems

  • Electro-Hydraulic Systems

  • Servo Assisted Systems with Orbitrol

  • Hydraulic Servo Assisted Systems

  • Electronic Servo Assisted Systems

The quality and reliability of the Marsili Steering Systems is recognized world-wide. 

The Marsili company is able to supply steering systems for vessels from 5mt to over 90mt such as: tugs, ferries, barges, crew boats, pilot boats, fishing boats, passenger boats, motor yachts, motor sailers, military vessels etc.

The flexibility of our company has enabled us to produce custom built systems and contextually devote time to research, using  important feedback from our customers.

Marsili-1.png
Marsili-2.png
Marsili-4.png
Marsili-3.png
Marsili-5.png

CÁC LOẠI GÓI BƠM TRỢ LỰC BẰNG ĐIỆN  /  ELECTRO-HYDRAULIC POWER PACKS

Gói bơm trợ lực đảo ngược

Revers. electro-hydraulic power packs

12 hoặc 24 Vdc - từ 40 đến 125 W

12 or 24 Vdc - from 40 to 125 W

1-1 Reversible.jpg

Gói bơm trợ lực servo

Servo assisted hydraulic power packs

24Vdc - từ 300 đến 1500 W
220/380 Vac - từ 1.5 đến 3 kW

 24Vdc - from 300 to 1500 W
220/380 Vac - from 1.5 to 3 kW

1-4 Servo-assisted.jpg

Gói bơm trợ lực bằng điện 12/24V

Electro-hydraulic power packs 12/24V

12 hoặc 24 Vdc - từ 40 đến 1500 W

12 or 24 Vdc - from 40 to 1500 W

1-2 Powerpack 12-24.jpg

Gói bơm trợ lực đặc biệt

Special electro-hydraulic power packs

24 Vdc hoặc 220/380 Vac - một hoặc hai bơm

24 Vdc or 220/380 Vac - single or twin pump

1-5 Special.jpg

Gói bơm trợ lực bằng điện 220/380V

Electro-hydraul. power packs 220/380V

220/380 Vac - từ 0.55 đến 3 kW

220/380 Vac - from 0.55 to 3 kW

1-3 Powerpack 220-380.jpg

Phụ kiện

Accessories

Van điều tiết

Flow regulator valves

1-6 Accessories.jpg

PISTON THỦY LỰC /  HYDRAULIC CYLINDERS

Piston thủy lực bên trong

Inboard hydraulic cylinders

Đồng thau hoặc thép - Một hoặc hai piston

Brass or steel body - single or double piston

2-1 Inboard.jpg

Tiller arms

Tiller arms

Một hoặc hai piston

Single or double piston

2-4 Tiller.jpg

Piston thủy lực bên ngoài

Outboard hydraulic cylinders

Đối với động cơ  phía ngoài 85—300 HP

For outboard engines 85—300 HP

2-2 Outboard.jpg

Ống mềm cho piston

Flexible hose for cylinders

_

_

2-5 Hoses.jpg

Piston trợ  lực servo

Servo assisted hydraulic cylinders

Thân bằng đồng - trục thép

Brass body - steel shaft - feedback cylinder

2-3 Servo.jpg

Van by-pass cho piston

By-pass valve for cylinders

_

_

1-6 Accessories.jpg

BƠM THỦY LỰC CẦM LÁI /  HYDRAULIC HELM PUMP

Bơm bánh lái

Helm pump

Thân nhôm hoặc thép

Aluminium or steel body

3-1 Helm pump.jpg

Bơm bánh lái  / Tay lái nghiêng

Helm pump / Tilt steering

Thân nhôm

Aluminium body

3-2 Tiltable.jpg

VAN ORBITROL /  ORBITROLS

Đối với trạm đơn

For single station

từ 50 đến 600 cc

from 50 to 600 cc

4-1 Single.jpg

Đối với trạm đôi

For double station

từ 50 đến 600 cc

from 50 to 600 cc

4-2 Double.jpg

CHỈ SỐ GÓC LÁI /  RUDDER ANGLE INDICATORS

Bộ đo điện thế chỉ số góc lái

Potentiometer angle indicator systems

-

-

5-2 Potentiometric.jpg

Điện tử chỉ số góc bánh lái

Electronic angle indicator systems

-

-

5-2 Electronic.jpg

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA /  REMOTE CONTROLS

Điều khiền từ xa

Hydraulic remote controls

Ống đồng hoặc nylon

Complete kit - copper of nylon pipes

6-1 Hydraulic.jpg

Điều khiển từ xa điện tử

Electronic remote controls

-

-

6-2 Electronic.png

TRIM TAB /  TRIM TABS

Hệ thống hoàn chỉnh

Complete systems

-

-

7-1 Trim tabs.jpg

Máy phát năng lượng thủy lực

Hydraulic power packs

-

-

7-4 Power pack.jpg

Piston thủy lực

Hydraulic cylinders

-

-

Các chỉ số và bảng

Indicators and panels

-

-

7-3 Indicators.jpg

CÁC PHỤ KIỆN KHÁC /  OTHERS

Thông tin và yêu cầu  /  Info and requests

Bộ dụng cụ cho động cơ phía ngoài

Complete outboard engine kit

-

-

8-1 Kit outboard.jpg

Van và ống

Valves and tubing

-

-

8-3 Tubing.jpg

Bể dầu thủy lực

Hydraulic fluid tanks

-

-

Vô lăng

Steering wheels

-

-

8-3 Wheel.jpg