Mase Generators

Flag of Italy

100% Sản phẩm của Ý

100% Italian products

logo-mase.jpg

MÁY PHÁT ĐIỆN HÀNG HẢI

MARINE ELECTRIC GENERATORS

Là nhà sản xuất máy phát điện hàng đầu ở châu Âu, Mase Generators Italy là nhà sản xuất hệ thống điện 30 năm, cung cấp nhiều loại máy phát điện với công suất từ 1kW đến 1600 kVA. Được thành lập vào đầu năm 1970, công ty có trụ sở tại Cesena trải rộng trên diện tích 16.000 mét vuông, bao gồm 9.000 m2 là cơ sở sản xuất.

Mase Generators bắt đầu như một công ty sản xuất máy phát điện cầm tay 500 W, nhẹ và nhỏ gọn. Máy phát điện đó làm cho tên Mase nổi tiếng trên toàn thế giới. Mase Generators là công ty hàng đầu về chất lượng cao, sản phẩm bền và nghiên cứu sáng tạo được thực hiện bởi Phòng Nghiên cứu và Phát triển nội bộ.

Trong lĩnh vực máy phát điện hàng hải, MASE có thể cung cấp một loạt các sản phẩm, một pha hoặc ba pha bao gồm một loạt các công suất từ 1 đến 200 kW. Các sản phẩm mới có sẵn là máy phát tốc độ biến hiện đại, cung cấp mức độ hiệu quả cao và giảm mức tiêu thụ nhiên liệu.

As a leading generator manufacturer in Europe, Mase Generators Italy is a 30-year manufacturer of power systems offering a wide range of generators with an output from 1kW to 1600 kVA.  Established at the beginning of 1970, the Cesena based company extends over an area of 16,000 square meters, including 9,000 sq.mtr, manufacturing facility.

Mase Generators began as a company producing 500 W, light and compact portable generators. These generators made the Mase name well known throughout the world. Mase Generators is a leader in high quality, reliable products and innovative research performed by the internal Research and Development Department.

In the field of marine generators, MASE can provide a wide range of products, single-phase or three-phase covering a range of powers from 1 to 200 kW. The new products available are the modern variable speed generators, providing high level of efficiency and reducing the fuel consumption.

Mase_1.png
Mase_2.png

MÁY PHÁT ĐIỆN HÀNG HẢI MỘT PHA  /  SINGLE PHASE MARINE GENERATORS

VS series - Variable speed

Máy / Engine:               Kubota

Sức mạnh / Power:      3—15 kW

Tần số / Frequency:    50 / 60 Hz

VS Series.jpg

MARINER Open series

Máy / Engine:                Kubota / Yanmar
                                      John Deere / Perkins

Sức mạnh / Power:       5—31 kW

Tần số / Frequency:      50 / 60 Hz

MARINE Open 1.JPG

IS series - Intercooler system

Máy / Engine:              Kubota / Yanmar

Sức mạnh / Power:     2—31 kW

Tần số / Frequency:    50 / 60 Hz

IS Series.jpg

MARINER series

Máy / Engine:                Kubota / Yanmar
                                      John Deere / Perkins

Sức mạnh / Power:       5—31 kW

Tần số / Frequency:      50 / 60 Hz

MARINER.jpg

MÁY PHÁT ĐIỆN HÀNG HẢI BA PHA  /  THREE PHASE MARINE GENERATORS

IS series - Intercooler system

Máy / Engine:              Yanmar

Sức mạnh / Power:     8—38 kW

Tần số / Frequency:    50 / 60 Hz

IS Series.jpg

MARINER series

Máy / Engine:                Yanmar / John Deere
                                      Perkins

Sức mạnh / Power:       10—190 kW

Tần số / Frequency:      50 / 60 Hz

MARINER.jpg

MARINER Open series

Máy / Engine:                Yanmar / John Deere
                                      Perkins

Sức mạnh / Power:       10—190 kW

Tần số / Frequency:      50 / 60 Hz

MARINER Open 3.jpg
Thông tin và yêu cầu  /  Info and requests
Mase cat.JPG