Quick Nautical Equipment

Flag of Italy

100% Sản phẩm của Ý

100% Italian products

logo-quick-spa-big.png

TỜI VÀ TỜI DỌC—CHÂN VỊT MŨI—CON QUAY ỔN ĐỊNH—HỆ THỐNG THỦY LỰC– THIẾT BỊ XẠC PIN—MÁY NƯỚC NÓNG—ĐÈN LED HÀNG HẢI

WINDLASSES AND CAPSTANS—SIDE THRUSTERS—GYRO STABILIZERS—HYDRAULIC SYSTEMS—BATTERY CHARGERS—WATER HEATERS—MARINE LED LIGHTING

Quick S.p.A. là một công ty hàng đầu ở Ý và trên toàn thế giới trong việc sản xuất các phụ kiện cho thuyền buồm và du thuyền.

Được bắt đầu vào đầu những năm 80 từ một sáng kiến của một số chuyên gia có đào tạo và chuyên môn làm việc trong xưởng đóng tàu Comar, nhà sản xuất của Comets huyền thoại.

Năm 1992, một công ty nhỏ có tên PM Marina đã mua lại Quick, và chính sự liên kết, vững chắc và sáng tạo này đã hướng công ty tới những mục tiêu quan trọng và phát triển ra một loạt các sản phẩm, từ kính chắn gió đến bộ đẩy, từ bộ sạc pin đến nồi hơi hải lý, từ điều khiển từ xa đến đèn điều hướng, đến Marine Lighting Quick Division, bắt đầu vào năm 2007.

Năm 2012, sau nhiều năm có kinh nghiệm về công nghệ chiếu sáng, Quicklighting đã được ra mắt.

Quick® SpA đã mua lại dòng con quay ổn định MC2 Gyro vào cuối năm 2016 và ra mắt vào tháng 1 năm 2017, cùng với hàng loạt thiết bị hàng hải khác.

Quick_1.png

Quick S.p.A. is a leader company in Italy and worldwide in manufacturing accessories for sailing boats and yachts.
It begins in the early 80s as an initiative by some professionals with training and expertise acquired in the Comar shipyard, manufacturer of the legendary Comets.
In the same context, made of names destined to become famous, a small company named PM Marina acquired Quick in 1992, and this very association, solid and innovative, will guide the company towards important goals and the development of a wide array of products, from windlasses to thrusters, from battery chargers to nautical boilers, from remote controls to navigation lights, to the Marine Lighting Quick Division, started in 2007.
In 2012, after the experience acquired in the lighting technology, Quicklighting was launched.
Quick® SpA acquired the line of MC2 Gyro Stabilizers at the end of 2016 and launched it in January 2017, along with its range of nautical equipment.

Quick_2.png

TỜI NEO VÀ TỜI DỌC  /  WINDLASSES AND CAPSTANS

1-1 Vertical windlass.jpg
Tời neo dọc
Vertical windlasses
1-5 Only rope.jpg
Tời neo dây
Only rope windlasses
1-9 Rollers.jpg
Con lăn cho neo
Anchor rollers
1-2 Vertical round base.jpg
Tời neo dọc - Đế tròn
Vertical windlasses - Round base
1-3 Horizontal windlass.jpg
Tời neo trên boong tàu
Horizontal windlasses on deck
1-4 Horizontal axe.jpg
Tời neo ngang
Horizontal axe windlasses
1-6 Capstan.jpg
Tời dọc
Capstans
1-7 Multipurpose capstan.jpg
Tời đa năng
Multipurpose capstans
1-8 Anchors.jpg
Neo du thuyền
Yacht anchors
1-10 Chain stopper.jpg
Phanh neo
Chain stoppers
1-11 Accessories.jpg
Phụ kiện cho neo
Anchoring accessories

CHÂN VỊT MŨI /  SIDE THRUSTERS

Chân vịt mũi điện DC
DC side thrusters
2-5 E-retractile.jpg
Chân vịt mũi điện co rút
Electric retractable side thrusters
2-2 AC Thrusters.jpg
Chân vịt mũi điện AC
AC side thrusters
2-3 AC-DC Thrusters.jpg
Chân vịt mũi điện AC/DC
AC/DC side thrusters
2-6 H-rtractile.jpg
Chân vịt mũi thủy lực co rút
Hydraulic retractable side thrusters
2-4 Hydraulic.jpg
Chân vịt mũi thủy lực
Hydraulic side thrusters

CON QUAY ỔN ĐỊNH /  GYROSCOPIC STABILIZERS

3-1 MC2X.jpg
3-5 Text2.JPG
MC² X Series
3-4 Text1.JPG
3-2 Remote.jpg
3-3 App.jpg

HỆ THỐNG THỦY LỰC /  HYDRAULIC SYSTEMS

4-1 Hydr pumps.jpg
Bơm thủy lực
Hydraulic pumps
4-2 Hydr tanks.jpg
Bể thủy lực
Hydraulic tanks

THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ /  ELECTRONIC EQUIPMENT

5-1 Battery charger.jpg
Sạc pin
Battery chargers
5-2 Inverter.jpg
5-3 Charge separator.jpg
5-4 Voltage reducers.jpg
Inverter
Sạc rời
Máy giảm điện áp
Inverters
Charge separators
Voltage reducers

MÁY NƯỚC NÓNG /  MARINE WATER HEATERS

6-1 B3.jpg
Series B3
6-2 BX.jpg
Series BX
6-3 BX16.jpg
BX-16L
6-4 BXS.jpg
Series BXS
6-5 BK2.jpg
Series BK2
6-6 BK3.jpg
BK3

ĐÈN LED CHO THUYỀN /  MARINE LED LIGHTING

7-1 Downlight.jpg
7-2 AC downlight.jpg
Downlights
AC Downlight
7-3 Rectratable.jpg
Retractable lamps
7-4 Surface mount.jpg
Surface mounted
7-5 Bar light.jpg
7-6 Flexible light bar.jpg
LED bar lights
Flexible lights
7-6 Strip led.jpg
LED strips lights
7-7 Wall light.jpg
Wall lights
7-8 Reading light.jpg
7-9 Courtesy.jpg
Reading lights
Courtesy lights
7-10 Starry sky.jpg
7-11 Underwater.jpg
Starry sky
Underwater lights
7-12 control.jpg
RGBW controller
General Catalog.JPG
Stabilizers catalog.JPG
Lighting Catalogue.JPG
Thông tin và yêu cầu  /  Info and requests