Tecnicomar

logo_small.jpg
Flag of Italy

100% Sản phẩm của Ý

100% Italian products

MÁY LỌC NƯỚC MẶN—MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI

REVERSE OSMOSIS WATERMAKERS—SEWAGE TREATMENT PLANTS

40 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các giải pháp cho mọi nhu cầu xử lý nước, mọi lúc và mọi nơi.

Được thành lập vào năm 1978 bởi ông Francesco De Vita, TECNICOMAR nhanh chóng trở thành một công ty hàng đầu về thiết kế và sản xuất máy lọc nước thẩm thấu ngược và hệ thống lọc nước ứng dụng cho du thuyền, hải quân, công nghiệp và dân dụng.

Kể từ đó, TECNICOMAR đã tạo dựng được uy tín mạnh mẽ trong ngành hàng hải, cung cấp nhiều loại sản phẩm đáp ứng mọi nhu cầu về nước uống và được thiết kế để trở nên hiệu quả nhất, bền hơn và thuận tiện hơn vì công nghệ xanh cung cấp thêm tới 60% lượng nước ngọt và Tiêu thụ năng lượng ít hơn 35%.

Ngày nay, TECNICOMAR cung cấp các hệ thống chất lượng cao của mình trên toàn thế giới thông qua một mạng lưới bán hàng và dịch vụ lớn được đào tạo tại nhà máy, sẵn sàng hỗ trợ  và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm mọi lúc mọi nơi. Hơn 40 năm hoạt động kinh doanh, TECNICOMAR cũng đã đạt được một số chứng chỉ nổi bật là ISO-9001 và OHSAS-18001, cho thấy độ tin cậy  của khách hàng và chất lượng cao của hệ thống quản lý của chúng tôi.

40 years of experience in providing solutions for every demand of water treatment, anytime and anywhere.

Established in 1978 by Mr. Francesco De Vita, TECNICOMAR shortly became a leading company designing and manufacturing reverse osmosis watermakers and water purifying systems for yachting, naval offshore, industrial and residential applications.

Since then, TECNICOMAR has built a strong reputation within maritime industry supplying a wide range of products meeting any drinkable water need and engineered to be the most reliable, longer last and more convenient because green technology based giving up to  60% more of fresh water and 35% less of energy consumption.

Nowadays, TECNICOMAR delivers its high-quality systems all over the world through a large network of factory trained sales and service readily available to assist our valued customers anytime wherever they are. Over 40 years of business activity, TECNICOMAR has also gained several outstanding certifications as ISO-9001 and OHSAS-18001 which highlight the reliability and high quality of our management system.

Tecnicomar.png

MÁY LỌC NƯỚC MẶN  /  REVERSE OSMOSIS FRESH WATERMAKERS

Sailor Special Compact Green

Từ 2400 đến 19200 lít/ngày

From 2400 to 19200 litres/day

Sailor special compact green.png

BiCompact Special

Từ 12000 đến 16800 lít/ngày

From 12000 to 16800 litres/day

BiCompact special.png

SW8 Special Green

Từ 30000 đến 240000 lít/ngày

From 30000 to 240000 litres/day

SW8 special green.png

Essential

Từ 2400 đến 3840 lít/ngày

From 2400 to 3840 litres/day

Essential.png

Oasi

Từ 840 đến 1440 lít/ngày

From 840 to 1440 litres/day

Oasi.png

Sailor Compact

Từ 1680 đến 5280 lít/ngày

From 1680 to 5280 litres/day

Sailor compact.png

STDC Special Green

Từ 14400 đến 24000 lít/ngày

From 14400 to 24000 litres/day

STDC specila green.png

MÁY LỌC NƯỚC  /  WATER PURIFIERS

Ultrapur

Từ 2280 đến 27600 lít/ngày

From 2280 to 27600 litres/day

Ultrapur.png

AquaMix Automatic

Lên đến 34 lít/giờ nước uống lạnh

Up to 40 litres/hour of cold drinkable water

AquaMIX automatic.png

AquaPUR

Từ 2280 đến 27600 lít/ngày

From 1680 to 2400 litres/day

AquaPUR.png

AquaMIX

Lên đến 34 lít/giờ nước uống lạnh

Up to 34 litres/hour of cold drinkable water

AquaMIX.png

MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI  /  SEWAGE TREATMENT PLANT

ECOmar

Khả năng tự hoại từ 2000 đến 54500 lít/ngày

Treatment capacity from 2000 to 54500 liters/day

ECOMar.png

PHỤ KIỆN XỬ LÝ NƯỚC  /  WATER TREATMENT ACCESSORIES

TCA Carbon Filters

Từ 1000 đến 3000 lít/giờ

From 1000 to 3000 litres/hour

TCA Carbon.png

Automatic Softeners

Từ 0.7 đến 31 m3/giờ

From 2.2 to 24 m3/hour

Automatic softeners.png

UV Sterilizers

Từ 17 đến 217 lít/phút

From 10 to 1000 litres/min

UV starilizers.png

TCC Calcite Filters

Từ 1000 đến 3000 lít/giờ

From 1000 to 3000 litres/hour

TCC calcite.png

BFS Filters

Từ 9000 đến 16000 lít/giờ

From 9000 to 16000 litres/hour

BFS filters.png

UV anti-bacteria systems

Từ 4 đến 57 lít/phút

From 4 to 57 litres/min

UV systems.png

Swirl-Effect TFD Filters

Từ 2.2 đến 12 m3/giờ

From 2.2 to 24 m3/hour

TFD filters.png

Chlorine Dosing Systems

Từ 10 đến 1000 lít

From 10 to 1000 litres

Dosing systems.png
Catalogue.JPG
Thông tin và yêu cầu  /  Info and requests