Du thuyền Catamaran

OB50_exterior_10.jpg

Overblue 50

Chiều dài 15.02m.

Bề rộng 4.80m.

Số giường ngủ 4/5.

Không gian sống 115 m2

Động cơ 2 x 330 HP.

Made by:

Logodefinitivocolori_small.png
OB54_exterior_12.jpg

Overblue 54

Chiều dài 16.41m.

Bề rộng 5.40m.

Chỗ ngủ 6/8.

Không gian sống 130m2.

Động cơ 2 x 370 HP.

Made by:

Logodefinitivocolori_small.png
OB64P_exterior_01.jpg

Overblue 64 Penthouse

Chiều dài 19.51m.

Bề rộng 5.40m.

Chỗ ngủ 6/8.

Không gian sống 150m2.

Động cơ 2 x 600 HP.

Made by:

Logodefinitivocolori_small.png
OB50X_exterior_11.jpg

Overblue 50X

Chiều dài 15.30m.

Bề rộng 4.80m.

Số giường ngủ 4/5.

Không gian sống 115m2.

Động cơ 2 x 425 HP.

Made by:

Logodefinitivocolori_small.png
OB64_exterior_03.jpg

Overblue 64

Chiều dài 19.51m.

Bề rộng 5.40m.

Chỗ ngủ 6/7/8.

Không gian sống 150m2.

Động cơ 2 x 600 HP.

Made by:

Logodefinitivocolori_small.png
OB74_exterior_20.jpg

Overblue 74

Chiều dài 22.39m.

Bề rộng 6.20m

Chỗ ngủ 9.

Không gian sống 220m2.

Động cơ 2 x 900 HP.

Made by:

Logodefinitivocolori_small.png