Thuyền hỗ trợ lặn

drass_boat_a_grigis.jpg

DSB-48

Chiều dài  14.50 mét.

Bề rộng 4.05 mét.

Khả năng vận chuyển 14 người

Buồng giải nén công suất 2.

Động cơ 2 x 350 HP.

Tốc độ tối đa 16 knots.

Made by:

drass.png
drass_boat_b.jpg

DSB-60

Chiều dài 18.50 mét.

Bề rộng 4.80 mét.

Khả năng vận chuyển 20 người

Chỗ ngủ 10.

Động cơ 2 x 500 HP.

Tốc độ tối đa 18 knots.

Made by:

drass.png