Du thuyền Hardtop

Logo-Primatist.png
Logo.jpg
Logo_Capelli.png
primatist-b41-18.jpg

B41' Pininfarina

Chiều dài 12.70 mét.

Bề rộng 4.06 mét.

Khả năng vận chuyển 12 người.
Chỗ ngủ 5 + 2.

Động cơ 2 x 370 HP (Volvo-Penta).

Tốc độ tối đa 38 knots.

Bố trí nội bộ:Bộ salon chính, cabin chính với toilet, VIP cabin và toilet, phòng bếp và khu vực ăn uống

Made by:

Logo-Primatist.png
primatist-g46-5.jpg

G46' Pininfarina

Chiều dài 14.10 mét.

Bề rộng 4.50 mét.

Khả năng vận chuyển 12 người.

Chỗ ngủ 6.

Động cơ 2 x 435 HP (Volvo-Penta).

Tốc độ tối đa 35 knots.

Bố trí nội bộ:
salon chính, master cabin và toilet, VIP cabin, cabin khách, toilet 2, khu vực ăn uống.

Made by:

Logo-Primatist.png
primatist-g53-2.jpg

G53' Pininfarina

Chiều dài 16.12 mét.

Bề rộng 4.95 mét.

Khả năng vận chuyển 14 người.

Chỗ ngủ 6 + 1.

Động cơ 2 x 900 HP (Volvo-Penta).

Tốc độ tối đa 38 knots.

Bố trí nội bộ: salon chính và bếp, master cabin và toilet riêng, VIP cabin và toilet riêng, cabin cho khách, toilet cho khách và khu vực ăn uống.

Made by:

Logo-Primatist.png
primatist-b62-31.jpg

B62' Pininfarina

Chiều dài 18.90 mét.

Bề rộng 5.45 mét.

Khả năng vận chuyển 14 người.

Chỗ ngủ 6 + 1.

Động cơ 2 x 900 HP (Volvo-Penta).

Tốc độ tối đa 35 knots.

Bố trí nội bộ:
salon chính, master cabin và toilet riêng, VIP cabin, cabin cho khách, toilet , phòng bếp, cabin phi hành đoàn.

Made by:

Logo-Primatist.png
IMG_9444.jpg

Parana 38

Chiều dài 9.98 mét.

Bề rộng 3.65 mét.

Khả năng vận chuyển 12 người.

Chỗ ngủ 4 + 2.

Động cơ 2 x 300 HP (Volvo-Penta).

Bố trí nội bộ:
salon chính với bếp và khu vực ăn uống, master cabin và toilet riêng, VIP cabin, toilet 2.

Made by:

rio-yachts.jpg
IMG_7338.JPG

Rio 42 Air

Chiều dài 13.23 mét.

Bề rộng 4.00 mét.

Khả năng vận chuyển 12 người.

Chỗ ngủ 4 + 2.

Động cơ 2 x 370 HP (Volvo-Penta).

Bố trí nội bộ: salon chính với bếp và khu vực ăn uống, master cabin và toilet riêng, VIP cabin, toilet 2.

Made by:

rio-yachts.jpg
2Y2A9142.jpg

Colorado 44

Chiều dài 14.11 mét.

Bề rộng 4.05 mét.

Khả năng vận chuyển 12 người.

Chỗ ngủ 6.

Động cơ 2 x 480 HP (Cummins).

Bố trí nội bộ: salon chính với phòng bế, master cabin và toilet riêng, VIP cabin và toilet, cabin cho khách.

Made by:

rio-yachts.jpg
Colorado 56-rioyachts_D.jpg

Colorado 56

Chiều dài 17.55 mét.

Bề rộng 4.65 mét.

Khả năng vận chuyển 16 người.

Chỗ ngủ 6 + 1.

Động cơ 2 x 800 HP (MAN).

Bố trí nội bộ:
salon chính,  phòng bếp, master cabin và toilet riêng, VIP cabin và toilet, cabin khách.

Made by:

rio-yachts.jpg
ANMU8320.jpg

Granturismo 60

Chiều dài 19.25 mét.

Bề rộng 4.80 mét.

Khả năng vận chuyển 16 người.

Chỗ ngủ 6+1.

Động cơ 2 x 1000 HP (Volvo-Penta).

Bố trí nội bộ:
salon chính, bếp và khu vực ăn uống, master suite và toilet riêng, VIP cabin và toilet, cabins khách, toilet 2, cabin phi hành đoàn và toilet.

Made by:

rio-yachts.jpg
02.JPG

Kubang 57

Chiều dài 17.32 mét.

Bề rộng 4.38 mét.

Khả năng vận chuyển 14 người.

Chỗ ngủ 8.

Động cơ 2 x 715 HP.

Tốc độ tối đa 34 knots.

Bố trí nội bộ:
salon chính với bếp và khu vực ăn uống, master cabin và toilet riêng, VIP cabin và toilet, cabins khách, toilet 2, cabin phi hành đoàn và toilet.

Made by:

Logo.jpg
01.JPG

Dino 26

Chiều dài 7.80 mét.

Bề rộng 2.76 mét.

Khả năng vận chuyển 8 người.

Chỗ ngủ 4.

Động cơ max 250 HP (over-board).

Bố trí nội bộ:
Khu vực sinh hoạt chung, cabin, toilet.

Made by:

Logo_Capelli.png
02.JPG

Dino 23

Chiều dài 7.15 mét.

Bề rộng 2.65 mét.

Khả năng vận chuyển 7 người.

Chỗ ngủ 4.

Động cơ max 200 HP (over-board).

Bố trí nội bộ:
Khu vực sinh hoạt chung, cabin, toilet 

Made by:

Logo_Capelli.png