Jet-ski & Mô-tô nước cá nhân

burrasca.png

Burrasca

Chiều dài 3.64 mét.

Bề rộng 1.19 mét.

Khả năng vận chuyển 2 người.

Động cơ 1600 cc.

Made by:

© 2018 by BELLA'S BOATS. Proudly created with Wix.com

Only logo - no writing-JPG.jpg

BELLA'S BOATS

Italian Luxury at Sea