CUNG CẤP THIẾT BỊ HÀNG HẢI

Marine Equipment Supply

BME COVER.JPG
Tải tài liệu thuyết trình:
Download our presentation brochure:
"Bella's Marine Equipment"

Bella’s Marine Equipment là nhà cung cấp thiết bị hàng hải chất lượng cao chuyên về xây dựng du thuyền, tàu thương mại và tàu chuyên dụng nhỏ, nơi đòi hỏi trình độ công nghệ cao, độ bền và hiệu quả cao. Chúng tôi là đại diện và nhà phân phối tại Việt Nam của một số thương hiệu Ý, tất cả đều là nhà sản xuất chính cho các sản phẩm cụ thể mà họ chuyên dùng. Tất cả các thương hiệu mà chúng tôi làm đại diện đều là công ty dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực của họ và nổi tiếng trên toàn thế giới về chất lượng, thiết kế đẹp và độ bền của sản phẩm.

Ý nổi tiếng là quốc gia dẫn đầu thế giới về sản xuất du thuyền và là một trong những nước tốt nhất về sản xuất tàu thương mại chuyên dụng và tàu công nghệ cao. Điều đó có thể không phải chỉ bởi vì mức độ tuyệt vời của đội ngũ sản xuất, kỹ sư và tay nghề của nhà máy đóng tàu, mà còn bởi sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các nhà sản xuất thiết bị hàng hải có thể cung cấp xuất sắc trong bất kỳ lĩnh vực máy móc, thiết bị và cung cấp tàu nào.

Mục tiêu của chúng tôi là mang đến Việt Nam một phần xuất sắc của Ý, để hỗ trợ và cải thiện mức độ sản xuất tàu thương mại và tàu dân dụng tốt hơn và phát triển ngành công nghiệp đóng du thuyền lên cấp cao nhất.

Logo BME_Web.jpg

Bella’s Marine Equipment is a supplier of high quality marine equipment specialized for the construction of yachts, commercial crafts and small specialized ships where high level of technology, reliability and efficiency is required. We are local representative and distributor in Vietnam of several Italian brands all of them primary manufacturer for the specific products they are specialized. All of our represented brands are market leader in their fields and renowned all over the world for the quality, design and reliability of their products.

Italy is renowned to be the world leader country in terms of yacht production and one of the best in terms of production of specialized commercial crafts and high-technology ships. That is possible not only because the excellent level of shipyard’s production, engineers and workmanship, but also because the strong support coming from the marine equipment manufacturers able to provide excellence in any field of ships machinery, equipment and supply.

Our aim is bring to Vietnam part of this Italian excellence to support and improve the already good level of production of commercial crafts and small ships and develop at highest level the new field of yacht building industry.

Elica.png

ELICHE RADICE

CHÂN VỊT—TRỤC TRUYỀN —Ổ ĐỠ—CHÂN VỊT VỚI VÒI PHUN—BÁNH LÁI—THANH CHỐNG

PROPELLERS—SHAFT LINES—SHAFT BEARINGS—PROPELLERS WITH NOZZLE—RUDDERS—STRUTS

Watermaker.png

TECNICOMAR

MÁY LỌC NƯỚC MẶN—MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI

REVERSE OSMOSIS WATER-MAKERS—SEWAGE TREATMENT PLANTS

Generator.png

MASE GENERATORS

MÁY PHÁT ĐIỆN HÀNG HẢI

MARINE ELECTRIC GENERATORS

Timoneria.jpg

MARSILI

HỆ THỐNG BÁNH LÁI THỦY LỰC

HYDRAULIC STEERING SYSTEMS

QUICK NAUTICAL EQUIPMENT

TỜI VÀ TỜI DỌC—ĐỘNG CƠ ĐẨY—CON QUAY ỔN ĐỊNH—HỆ THỐNG THỦY LỰC– THIẾT BỊ XẠC PIN—MÁY NƯỚC NÓNG—ĐÈN LED HÀNG HẢI

WINDLASSES AND CAPSTANS—SIDE THRUSTERS—GYRO STABILIZERS—HYDRAULIC SYSTEMS—BATTERY CHARGERS—WATER HEATERS—MARINE LED LIGHTING

Pompe.png

GIANNESCHI PUMPS & BLOWERS

MÁY BƠM—QUẠT THÔNG GIÓ– MÁY NÉN KHÍ

PUMPS—FAN & BLOWERS—AIR COMPRESSORS

VECO - CLIMMA & FRIGOBOAT

HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ—TỦ LẠNH HÀNG HẢI

AIR CONDITIONING SYSTEMS—MARINE REFRIGERATORS

ALLUFER TEMPESTA

CỬA NGOẠI THẤT—CÁC CỬA SỔ—CỬA NẮP—CỬA CHẮN NƯỚC

EXTERIOR DOORS—WINDOWS—HATCHES—WATERTIGHT DOORS

GUIDI MARINE ACCESSORIES

THIẾT BỊ, PHỤ TÙNG VÀ PHỤ KIỆN HÀNG HẢI

MARINE PIPING EQUIPMENT, FITTINGS AND ACCESSORIES

NUOVA RADE

PHỤ KIỆN HÀNG HẢI BẰNG NHỰA

MARINE PLASTIC EQUIPMENT

OCEAN FENDERS

TẤM CHỐNG VA ĐẬP VÀ TẤM CHẮN

FENDERS AND BUMPERS

LALIZAS

 THIẾT BỊ AN TOÀN HÀNG HẢI VÀ ĐÈN ĐIỀU HƯỚNG

MARINE SAFETY EQUIPMENT AND NAVIGATION LIGHTS

SOLIMAR

THIẾT BỊ CHO THUYỀN BUỒM VÀ DU THUYỀN

EQUIPMENT FOR SAIL BOATS AND MOTOR YACHT

DRASS

HỆ THỐNG HỖ TRỢ LẶN VÀ CÔNG NGHỆ DƯỚI  NƯỚC

DIVING SUPPORT SYSTEMS AND UNDERWATER TECHNOLOGY

SINGKA INDUSTRIES

KIỂM SOÁT RUNG - KIỂM SOÁT TIẾNG ỒN

VIBRATION CONTROL - NOISE CONTROL