Thuyền máy

Logo_Capelli.png
LOGO-ARKOS_1.png

Chiều dài 10.20 meter.

Khả năng vận chuyển 10 người.

Động cơ max 2 x 300 HP

CAP 32WA

Logo_Capelli.png

Made by:

Chiều dài 8.45 meter.

Khả năng vận chuyển 10 người.

Động cơ max 450 HP

CAP 28WA

Logo_Capelli.png

Made by:

Chiều dài 7.35 meter.

Khả năng vận chuyển 9 người.

Động cơ max 300 HP

CAP 25WA

Logo_Capelli.png

Made by:

Chiều dài 7.35 meter.

Khả năng vận chuyển 8 người.

Động cơ max 300 HP

CAP 25 Open

Logo_Capelli.png

Made by:

Chiều dài 6.30 meter.

Khả năng vận chuyển 7 người.

Động cơ max 175 HP

CAP 21.5WA

Logo_Capelli.png

Made by:

Chiều dài 6.30 meter.

Khả năng vận chuyển 7 người.

Động cơ max 175 HP

CAP 21 Open

Logo_Capelli.png

Made by:

Chiều dài 6.43 meter.

Khả năng vận chuyển 6 người.

Động cơ max 175 HP

CAP 20.5

Logo_Capelli.png

Made by:

Chiều dài 5.55 meter.

Khả năng vận chuyển 7 người.

Động cơ max 135 HP

CAP 19 Open

Logo_Capelli.png

Made by:

Chiều dài 5.20 meter.

Khả năng vận chuyển 6 người.

Động cơ max 100 HP

CAP 520 Open

Logo_Capelli.png

Made by:

Arkos 517

Arkos 517

Chiều dài 5.18 meter.

Khả năng vận chuyển 7 người.

Động cơ 40 - 115 HP

LOGO-ARKOS_1.png

Made by:

Arkos 557

5b494a92cafe8-l.jpg

Chiều dài 5.60 meter.

Khả năng vận chuyển 8 người.

Động cơ 40 - 115 HP

LOGO-ARKOS_1.png

Made by:

Arkos 597

Arkos-597sd-10-e1534679846534.jpg

Chiều dài 6.01 meter.

Khả năng vận chuyển 7 người.

Động cơ 40 - 150 HP

LOGO-ARKOS_1.png

Made by:

Arkos 647 Open

DSCN0793.jpg

Chiều dài 6.47 meter. Toilet.

Khả năng vận chuyển 7 người.

Động cơ 150 - 250 HP

LOGO-ARKOS_1.png

Made by:

Arkos 647 Sundeck

DSCN0026c.jpg

Chiều dài 6.47 meter. Cabin + toilet.

Khả năng vận chuyển 7 người.

Động cơ 150 - 250 HP

LOGO-ARKOS_1.png

Made by:

Arkos 737

top2.jpg

Chiều dài 7.49 meter. Cabin + toilet.

Khả năng vận chuyển 8 người.

Động cơ 200 - 350 HP

LOGO-ARKOS_1.png

Made by: