Du thuyền Open

EOS-46_1-1920x1080.jpg

EOS 46

Chiều dài 14.40 mét.

Bề rộng 4.76 mét.

Khả năng vận chuyển 12 người.

Chỗ ngủ 6.

Động cơ 2 x 550 HP (Cummins).

Tốc độ tối đa 35 knots.

Bố trí nội bộ:
3 double cabins, 2 toilets

Made by:

logo-500_scritta.png
01.JPG

Shamal Evo 40

Chiều dài 12.70 mét.

Bề rộng 3.64 mét.

Khả năng vận chuyển 12 người.

Chỗ ngủ 6 + 1.

Động cơ 2 x 370 HP.

Tốc độ tối đa 34 knots.

Bố trí nội bộ:
cabin chính với toilet, cabin khách, toilet thứ 2, phòng bếp

Made by:

Logo.jpg
IMG_2526.jpg

Espera 34

Chiều dài 9.99 mét.

Bề rộng 3.40 mét.

Khả năng vận chuyển 12 người.

Chỗ ngủ 2.

Động cơ 2 x 250 HP (Mercruiser).

 

Bố trí nội bộ:
phòng sinh hoạt chung, toilet, khu vực ăn uống

Made by:

rio-yachts.jpg
F32A4022.jpg

Spider 40

Chiều dài 13.30 mét.

Bề rộng 3.70 mét.

Khả năng vận chuyển 12 người.

Chỗ ngủ 2+2.

Động cơ 2 x 300 HP (Volvo-Penta).

Bố trí nội bộ:
Phòng ăn có thể chuyển đổi, cabin chính,
toilet

Made by:

rio-yachts.jpg