RIBs và Thuyền hơi đáy cứng 

Logo-Novamarine-black.jpg
Logo_Capelli.png
logo-altamarea.jpg
LOGO-ARKOS_1.png

Made by:

Chiều dài 8.50 mét.

Khả năng vận chuyển 20 người.

Động cơ max 2x 300 HP

BS85_12s.jpg

Black Shiver 85

Made by:

Chiều dài 9.98 mét.

Khả năng vận chuyển 20 người.

Động cơ max 2x 400 HP

BS100_1b.jpg

Black Shiver 100

Made by:

Chiều dài 12.65 mét.

Khả năng vận chuyển 25 người.

Động cơ max 3x 400 HP

BS120_1.jpg

Black Shiver 120

BS140_8.jpg

Black Shiver 140

Chiều dài 13.85 mét.

Khả năng vận chuyển 30 người.

Động cơ max 2x 550 HP

Made by:

BS160_4.jpg

Black Shiver 160

Chiều dài 15.90 mét.

Khả năng vận chuyển 30 người.

Động cơ max 4x 400 HP

Made by:

HD100_6.jpg

HD 100

Chiều dài 9.99 mét.

Khả năng vận chuyển 20 người.

Động cơ max 3x 400 HP

Made by:

HD120_3.jpg

Made by:

Chiều dài 12.14 mét.

Khả năng vận chuyển 25 người.

Động cơ max 3x 400 HP

HD 120

06.JPG

Tempest 44

Chiều dài 13.10 mét.

Khả năng vận chuyển 18 người.

Động cơ max 3x 350 HP

Made by:

01.JPG

Tempest 40

Chiều dài 12.18 mét.

Khả năng vận chuyển 18 người.

Động cơ max 2x 400 HP

Made by:

01.JPG

Tempest 38

Chiều dài 11.97 mét.

Khả năng vận chuyển 18 người.

Động cơ max 2x 400 HP

Made by:

01.JPG

Tempest 1000WA

Chiều dài 10.07 mét.

Khả năng vận chuyển 18 người.

Động cơ max 2x 300 HP

Made by:

01.JPG

Tempest 1000Sun

Chiều dài 10.07 mét.

Khả năng vận chuyển 22 người.

Động cơ max 2x 300 HP

Made by:

02.JPG

Tempest 900WA

Chiều dài 9.50 mét.

Khả năng vận chuyển 18 người.

Động cơ max 500 HP

Made by:

01.JPG

Tempest 850WA

Chiều dài 8.85 mét.

Khả năng vận chuyển 16 người.

Động cơ max 2x 225 HP

Made by:

01.JPG

Tempest 850Sun

Chiều dài 8.50 mét.

Khả năng vận chuyển 16 người.

Động cơ max 2x 200 HP

Made by:

01.JPG

Tempest 800

Chiều dài 7.91 mét.

Khả năng vận chuyển 18 người.

Động cơ max 300 HP

Made by:

03.JPG

Tempest 775

Chiều dài 7.75 mét.

Khả năng vận chuyển 22 người.

Động cơ max 250 HP

Made by:

01.JPG

Tempest 770WA

Chiều dài 7.70 mét.

Khả năng vận chuyển 18 người.

Động cơ max 250 HP

Made by:

01.JPG

Tempest 770Sun

Chiều dài 7.75 mét.

Khả năng vận chuyển 22 người.

Động cơ max 250 HP

Made by:

02.JPG

Tempest 700

Chiều dài 7.15 mét.

Khả năng vận chuyển 16 người.

Động cơ max 225 HP

Made by:

04.JPG

Tempest 650

Chiều dài 6.55 mét.

Khả năng vận chuyển 12 người.

Động cơ max 200 HP

Made by:

01.JPG

Tempest 625Easy

Chiều dài 6.25 mét.

Khả năng vận chuyển 12 người.

Động cơ max 175 HP

Made by:

02.JPG

Tempest 600

Chiều dài 5.92 mét.

Khả năng vận chuyển 12 người.

Động cơ max 140 HP

Made by:

01.JPG

Tempest 570

Chiều dài 5.60 mét.

Khả năng vận chuyển 12 người.

Động cơ max 135 HP

Made by:

01.JPG

Tempest 570Easy

Chiều dài 5.70 mét.

Khả năng vận chuyển 10 người.

Động cơ max 135 HP

Made by:

Snap 2.JPG

Wave 19

Chiều dài 5.80 mét.

Khả năng vận chuyển 12 người.

Động cơ max 140 HP

Made by:

w20 (5).jpg

Wave 20

Chiều dài 5.90 mét.

Khả năng vận chuyển 12 người.

Động cơ max 140 HP

Made by:

w23 (2).jpg

Wave 23

Chiều dài 6.80 mét.

Khả năng vận chuyển 12 người.

Động cơ max 200 HP

Made by:

w24 (2).jpg

Wave 24

Chiều dài 7.20 mét.

Khả năng vận chuyển 18 người.

Động cơ max 250 HP

Made by:

w24d (2).jpg

Wave 24 Diving

Chiều dài 7.20 mét.

Khả năng vận chuyển 22 người.

Động cơ max 250 HP

Made by:

w27 (5).jpg

Wave 27

Chiều dài 8.45 mét.

Khả năng vận chuyển 14 người.

Động cơ max 350 HP

Made by:

w35 (5).jpg

Wave 35

Chiều dài 9.98 mét. Cabin + bathroom.

Khả năng vận chuyển 16 người.

Động cơ max 700 HP

Made by:

Arkos-17-11.jpg

Arkos 17

Chiều dài 5.30 mét.

Khả năng vận chuyển 8 người.

Động cơ từ 40 đến 115 HP

Made by:

DSCN0278.jpg

Arkos 19

Chiều dài 5.70 mét.

Khả năng vận chuyển 10 người.

Động cơ từ 40 đến 115 HP

Made by:

Arkos-21 (1).jpg

Arkos 21

Chiều dài 6.20 mét.

Khả năng vận chuyển 12 người.

Động cơ từ 40 đến 175 HP

Made by:

arkos-23-1-1.jpg

Arkos 23

Chiều dài 7.05 mét.

Khả năng vận chuyển 14 người.

Động cơ  từ 115 đến 200 HP

Made by:

 
 
 
 

© 2018 by BELLA'S BOATS. Proudly created with Wix.com

Only logo - no writing-JPG.jpg

BELLA'S BOATS

Italian Luxury at Sea