RIBs và Thuyền hơi đáy cứng 

Logo-Novamarine-black.jpg
Logo_Capelli.png
logo-altamarea.jpg
LOGO-ARKOS_1.png
BS85_12s.jpg

Black Shiver 85

Chiều dài 8.50 mét.

Khả năng vận chuyển 20 người.

Động cơ max 2x 300 HP

Made by:

BS100_1b.jpg

Black Shiver 100

Chiều dài 9.98 mét.

Khả năng vận chuyển 20 người.

Động cơ max 2x 400 HP

Made by:

BS120_1.jpg

Black Shiver 120

Chiều dài 12.65 mét.

Khả năng vận chuyển 25 người.

Động cơ max 3x 400 HP

Made by:

BS140_8.jpg

Black Shiver 140

Chiều dài 13.85 mét.

Khả năng vận chuyển 30 người.

Động cơ max 2x 550 HP

Made by:

BS160_4.jpg

Black Shiver 160

Chiều dài 15.90 mét.

Khả năng vận chuyển 30 người.

Động cơ max 4x 400 HP

Made by:

HD100_6.jpg

HD 100

Chiều dài 9.99 mét.

Khả năng vận chuyển 20 người.

Động cơ max 3x 400 HP

Made by:

HD120_3.jpg

HD 120

Chiều dài 12.14 mét.

Khả năng vận chuyển 25 người.

Động cơ max 3x 400 HP

Made by:

06.JPG

Tempest 44

Chiều dài 13.10 mét.

Khả năng vận chuyển 18 người.

Động cơ max 3x 350 HP

Made by:

01.JPG

Tempest 40

Chiều dài 12.18 mét.

Khả năng vận chuyển 18 người.

Động cơ max 2x 400 HP

Made by:

01.JPG

Tempest 38

Chiều dài 11.97 mét.

Khả năng vận chuyển 18 người.

Động cơ max 2x 400 HP

Made by:

01.JPG

Tempest 1000WA

Chiều dài 10.07 mét.

Khả năng vận chuyển 18 người.

Động cơ max 2x 300 HP

Made by:

01.JPG

Tempest 1000Sun

Chiều dài 10.07 mét.

Khả năng vận chuyển 22 người.

Động cơ max 2x 300 HP

Made by:

02.JPG

Tempest 900WA

Chiều dài 9.50 mét.

Khả năng vận chuyển 18 người.

Động cơ max 500 HP

Made by:

01.JPG

Tempest 850WA

Chiều dài 8.85 mét.

Khả năng vận chuyển 16 người.

Động cơ max 2x 225 HP

Made by:

01.JPG

Tempest 850Sun

Chiều dài 8.50 mét.

Khả năng vận chuyển 16 người.

Động cơ max 2x 200 HP

Made by:

01.JPG

Tempest 800

Chiều dài 7.91 mét.

Khả năng vận chuyển 18 người.

Động cơ max 300 HP

Made by:

03.JPG

Tempest 775

Chiều dài 7.75 mét.

Khả năng vận chuyển 22 người.

Động cơ max 250 HP

Made by:

01.JPG

Tempest 770WA

Chiều dài 7.70 mét.

Khả năng vận chuyển 18 người.

Động cơ max 250 HP

Made by:

01.JPG

Tempest 770Sun

Chiều dài 7.75 mét.

Khả năng vận chuyển 22 người.

Động cơ max 250 HP

Made by:

02.JPG

Tempest 700

Chiều dài 7.15 mét.

Khả năng vận chuyển 16 người.

Động cơ max 225 HP

Made by:

04.JPG

Tempest 650

Chiều dài 6.55 mét.

Khả năng vận chuyển 12 người.

Động cơ max 200 HP

Made by:

01.JPG

Tempest 625Easy

Chiều dài 6.25 mét.

Khả năng vận chuyển 12 người.

Động cơ max 175 HP

Made by:

02.JPG

Tempest 600

Chiều dài 5.92 mét.

Khả năng vận chuyển 12 người.

Động cơ max 140 HP

Made by:

01.JPG

Tempest 570

Chiều dài 5.60 mét.

Khả năng vận chuyển 12 người.

Động cơ max 135 HP

Made by:

01.JPG

Tempest 570Easy

Chiều dài 5.70 mét.

Khả năng vận chuyển 10 người.

Động cơ max 135 HP

Made by:

Snap 2.JPG

Wave 19

Chiều dài 5.80 mét.

Khả năng vận chuyển 12 người.

Động cơ max 140 HP

Made by:

w20 (5).jpg

Wave 20

Chiều dài 5.90 mét.

Khả năng vận chuyển 12 người.

Động cơ max 140 HP

Made by:

w23 (2).jpg

Wave 23

Chiều dài 6.80 mét.

Khả năng vận chuyển 12 người.

Động cơ max 200 HP

Made by:

w24 (2).jpg

Wave 24

Chiều dài 7.20 mét.

Khả năng vận chuyển 18 người.

Động cơ max 250 HP

Made by:

w24d (2).jpg

Wave 24 Diving

Chiều dài 7.20 mét.

Khả năng vận chuyển 22 người.

Động cơ max 250 HP

Made by:

w27 (5).jpg

Wave 27

Chiều dài 8.45 mét.

Khả năng vận chuyển 14 người.

Động cơ max 350 HP

Made by:

w35 (5).jpg

Wave 35

Chiều dài 9.98 mét. Cabin + bathroom.

Khả năng vận chuyển 16 người.

Động cơ max 700 HP

Made by:

Arkos-17-11.jpg

Arkos 17

Chiều dài 5.30 mét.

Khả năng vận chuyển 8 người.

Động cơ từ 40 đến 115 HP

Made by:

DSCN0278.jpg

Arkos 19

Chiều dài 5.70 mét.

Khả năng vận chuyển 10 người.

Động cơ từ 40 đến 115 HP

Made by:

Arkos-21 (1).jpg

Arkos 21

Chiều dài 6.20 mét.

Khả năng vận chuyển 12 người.

Động cơ từ 40 đến 175 HP

Made by:

arkos-23-1-1.jpg

Arkos 23

Chiều dài 7.05 mét.

Khả năng vận chuyển 14 người.

Động cơ  từ 115 đến 200 HP

Made by:

 
 
 
 

© 2018 by BELLA'S BOATS. Proudly created with Wix.com

Only logo - no writing-JPG.jpg

BELLA'S BOATS

Italian Luxury at Sea